Back

Prompt Crafters Challenge – Evolution of Gaming

Prompt Crafters Challenge - Evolution of Gaming-436254861_122140704380122564_2325464452907081283_n

🌟 Prompt Crafters Challenge – Evolution of Gaming 🌟
‼️ เหลือเวลาอีก 3 วันเท่านั้นสำหรับ Challenge ในสัปดาห์นี้ ‼️
.
📅 ส่งผลงานได้ถึงวันพุธที่ 17 เม.ย. เวลา 20:00น
.
💡 Suggestion
👉🏻 ภาพที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของคอนโซลเกมตลอดหลายยุค, ตั้งแต่เครื่องเล่นเกมแรกๆ ไปจนถึงเครื่องเล่นเกมยุคใหม่ คีย์เวิร์ด: consoles, evolution
👉🏻 ภาพจินตนาการถึงเทคโนโลยีในอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงวงการเกม, เช่น การเล่นเกมผ่านความคิด, เทคโนโลยี VR และ AR ที่ก้าวหน้า คีย์เวิร์ด: future, VR, AR
👉🏻 ภาพที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของแนวเกม, ตั้งแต่เกมแพลตฟอร์มง่ายๆ ไปจนถึงเกมแนว Sandbox และเกมแนวเรื่องราวที่ซับซ้อน คีย์เวิร์ด: genres, sandbox, narrative
👉🏻 ภาพการเล่นเกมร่วมกับเพื่อนและครอบครัวในยุคต่างๆ, แสดงถึงการเติบโตของชุมชนเกมเมอร์และวิธีที่เกมสร้างความเชื่อมโยง คีย์เวิร์ด: community, family, friends
.
‼️ Rules
1️⃣ ผลงานที่ส่งจะต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นโดย Generative AI ชนิด Text to Image และต้องส่งที่เว็บไซต์เท่านั้น
2️⃣ ผลงานที่ส่งมาจะต้องตรงหรือสอดคล้องกับหัวข้อที่ทาง PromptCraftersChallenge กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมที่ฝ่าฝืนกฎการแข่งขันหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณ
3️⃣ ภาพที่ส่งมาทั้งหมดจะต้องเป็นผลงานที่เป็นของตนเองและสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ PromptCraftersChallenge นี้เท่านั้น
4️⃣ ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการส่งผลงาน โดยจะพิจารณาทุกผลงานที่ส่งเข้ามา
5️⃣ ผลงานที่ส่งมาจะต้องเป็นแนวนอนที่มีขนาดอย่างน้อย 1024 pixels
.
🔗 ลิงค์สมัครอยู่ที่ในคอมเมนต์นะงับ 👇🏻
.
🚀 อย่ารอช้า! มาเข้าร่วม Challenge กับพวกเราเริ่มต้นได้แล้ววันนี้!
.
✨ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถใช้ AI และเรียนรู้ไปพร้อมกันกับพวกเราได้ที่ Prompt Snapshot!
.
#PromptCrafterChallenge #AIArtWeekly #PromptSnapshot #Midjourney #DALLE #StableDiffusion #ImageAI #AIPrompt

GDQ Agency ,gdqun.com

benhouse
https://gdqun.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × one =